Menu
Dzisiaj jest: 18 Kwiecień 2021    |    Imieniny obchodzą: Apoloniusz, Bogusława, Bogusław

Konkursy na czaskorona wirusa (5)

„Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region”

Regulamin  Powiatowego Konkursu

„Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region”

 Organizator Konkursu: Starosta Brzozowski

 1. Cel Konkursu:

 Kształtowanie umiejętności łączenia szacunku do małej ojczyzny

 1. z szacunkiem do regionu i do Polski.
 2. Wzmacnianie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej więzi oraz tożsamości.
 3. Rozwijanie zainteresowania kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz popularyzowanie swojej miejscowości, obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów.
 4. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, wyzwalanie u nich twórczego myślenia.
 5. Rozbudzenie kreatywności i umożliwienie młodzieży zaprezentowania swojego talentu,
 6. Ukazanie wrażliwości artystycznej i umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości.
 • Uczestnicy Konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu brzozowskiego.

 1. Kategorie konkursowe:
 2. Plastyczna (prace wykonane dowolną techniką)
 3. Literacka (opowiadanie, wywiad, wiersz itp.)
 1. Termin i forma przekazania prac
 2. Prace należy dostarczyć w terminie do 05.2021 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
z dopiskiem Powiatowy Konkurs „Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region”.

 1. Do pracy należy dołączyć wypełniony i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 1 do regulaminu oraz podpisaną ogólną klauzulę informacyjną RODO Starostwa Powiatowego w Brzozowie stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.
 1. Prace nieposiadające załączników nie będą rozpatrywane.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
 3. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

 

 1. O wynikach Konkursu i terminie wręczania nagród uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub e-mailową.
 1. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody główne. Dla pozostałych uczestników za udział w konkursie przewidziane są także atrakcyjne nagrody.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 1. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzozowie powiatbrzozow.pl

Załącznik nr 1

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 „Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region”

 1. Imię…………………………………………………………………………………………………..
 1. Nazwisko……………………………………………………………………………………………
 1. Numer telefonu…………………………………………………………………………………….
 1. Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………..
 1. Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………..
 1. Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik………………….................

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Klasa…………………………………………………………………………………………………….
 1. Dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego* (imię, nazwisko, nr telefonu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego uzupełniają niepełnoletni uczestnicy konkursu

                                                                                                                   Załącznik nr 2

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Starostwa Powiatowego w Brzozowie: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119/1) – zwanego dalej RODO r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Brzozowski.
  Dane przetwarzane są w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1,
  3 Maja 51, ul. Sienkiewicza 2.
 2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Brzozowie jest Pan Robert Stachowicz. Dane kontaktowe: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 134342645.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w konkursie powiatowym pt. „Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region” i przechowywane będą przez okres niezbędny w związku z organizacja i przebiegiem ww. konkursu.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych nie będą, podmioty inne, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa, oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaprzestanie wnioskowanych przez Panią/Pana czynności prawnych.
Czytaj dalej...

Konkurs ZSB "Miejsce na mapie"

     Zespół Szkół Budowlanych im. T. Kościuszki pod patronatem Starostwa Powiatowego w Brzozowie organizuje konkurs „Miejsce na mapie”. Celem jest promocja naszej szkoły w środowisku lokalnym. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu znajdują się na  stronie internetowej: http://zsbbrzozow.pl/konkurs/

Przewidziano atrakcyjne upominki - nagrodami w konkursie będą atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zachęcamy do udziału!

Czytaj dalej...

Konkurs plastyczny "Zabytki Gminy Nozdrzec"

    Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie plastycznym "Zabytki Gminy Nozdrzec" oraz odpowiedzi na pytanie - co przedstawia zdjęcie na plakacie konkursu?

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież w wieku 6 - 13 lat, a celami konkursu są: rozbudzanie i zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej, wzbudzenie zainteresowania młodego pokolenia materialną spuścizną naszych przodków, pobudzenie wrażliwości na otaczające piękno, wzbudzenie inwencji twórczych oraz zaoferowanie ambitnego spędzania wolnego czasu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Organizatorzy

https://nozdrzec.pl/.../konkurs-plastyczny-zabytki-gminy.../

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne