Menu
Dzisiaj jest: 14 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bazyli, Eliza, Justyna

Pół wieku dynowskiego Zespołu Szkół Zawodowych

Pół wieku dynowskiego Zespołu Szkół Zawodowych

    19 października 2013r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obchodził jubileusz 50 – lecia powstania. Obchody jubileuszowe rozpoczęła Msza św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie, której przewodniczył Dziekan Dekanatu Dynowskiego ks. dr Prałat Stanisław Janusz, a przepiękną homilię wygłosił były katecheta w szkole ks. Piotr Krzysik. Mszę św. koncelebrowali także: ks. Jan Koszałka – proboszcz Parafii Ulanica, ks. Stanisław Pieńczak, ks. Stanisław Piegdoń, ks. Mariusz Ryba, a nad całą oprawą liturgiczną czuwał ks. Józef Stepanko. 

Następnie  w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się część oficjalna Jubileuszu. Obchody jubileuszowe uświetnili swoją obecnością: Dziekan Dekanatu Dynowskiego ks. dr Prałat Stanisław Janusz oraz księża koncelebrujący Mszę św., Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Tomasz Kamiński, Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska, Radna Województwa Podkarpackiego, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego w latach 2010 – 2013 Pani Anna Kowalska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Pan Jerzy Bednarz oraz Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego, Starosta Powiatu Rzeszowskiego Pan Józef Jodłowski, Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego Pani Danuta Gargała, Przewodniczący Rady Miasta Dynów Pan Roman Mryczko oraz Radni Rady Miasta Dynów, Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, Przewodniczący Rady Gminy Dynów Pan Tadeusz Paździorny, Przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pani Lucyna Opoń – Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Rzeszowie z Naczelnikiem Wydziału Społeczno – Oświatowego Panem Adamem Kozakiem, dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski i pracownicy Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, przedstawiciel Dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Pan Jacek Błoński, dyrektorzy szkół, prezesi, dyrektorzy, kierownicy firm, zakładów z terenu całego Pogórza Przemysko – Dynowskiego, byli dyrektorzy szkoły Pan Jerzy Maślanka i Pan Stanisław Tymowicz, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, rodzice, jak i byli pracownicy szkoły oraz absolwenci szkoły w tym zespół muzyczny „ZORBA”, któregokierownikiem jest absolwent szkoły Bogdos Kostas i Kapela „TOŃKO”, której twórcą jest także absolwent szkoły Antoni Dżuła.

Z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły i Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane nauczycielom i pracownikom szkoły oraz osobom działających na rzecz oświaty odznaczenia państwowe, nagrody Starosty Powiatu Rzeszowskiego, nagrody dyrektora szkoły i tytuły honorowe miasta Dynowa.

      Odznaczenia państwowe otrzymały: Brązowy Krzyż Zasługi Pani Anna Mol - nauczyciel języka polskiego, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę Pani Alina Paściak - nauczyciel wychowania fizycznego, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę Pani Renata Mazur – nauczyciel matematyki, natomiast Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Edward Owski – pośmiertnie – założyciel szkoły i Jej pierwszy dyrektor, Pan Roman Baran oraz Pan Stanisław Guzik – emerytowani nauczyciele, pełniący również funkcję zastępców dyrektora. Odznaczenia państwowe wręczyła Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska.

Także o okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Zarząd Powiatu w Rzeszowie zostały przyznane nagrody Starosty Powiatu Rzeszowskiego, z naszej szkoły otrzymali je: Pani Halina Cygan – dyrektor szkoły, Pani Bogusława Pinkowicz – nauczyciel języka polskiego, Pan Marcin Kałamucki – kierownik szkolenia praktycznego, a także inni nauczyciele ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Rzeszowski. Wręczenia nagród dokonali Starosta Powiatu Rzeszowskiego Pan Józef Jodłowski i Naczelnik Wydziału Społeczno – Oświatowego Pan Adam Kozak.

      Podczas jubileuszu odbyła się także przemiła uroczystość nadania przez Radę Miasta Dynów honorowych tytułów. Tytuł „Honorowy Obywatel Dynowa” otrzymał Pan Stanisław Ożóg Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, były Starosta Rzeszowski, natomiast tytuł „Zasłużony dla Miasta Dynowa” otrzymał Pan Stanisław Tymowicz – nauczyciel i były dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Aktu nadania tytułów dokonali Przewodniczący Rady Miasta Dynów Pan Roman Mryczko i Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak.

      Dzień Edukacji Narodowej i jubileusz 50 – lecia szkoły był także okazją do wręczenia nagród dyrektora szkoły nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Otrzymali je: Pan Józef Bujdasz – pracownik obsługi, Pan Władysław Galej – nauczyciel nauki jazdy, Pan Paweł Gierula – nauczyciel wychowania fizycznego, Pani Anna Gierula – sekretarz szkoły, Pani Zofia Kostecka – szef kuchni, Pan Sławomir Litwin – nauczyciel przedmiotów informatycznych, Pani Renata Łybacka – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, Pani Renata Mazur – nauczyciel matematyki, Pan Jarosław Mol – nauczyciel historii i wos, Pan Marek Paściak – nauczyciel wychowania fizycznego, Pani Agnieszka Piejko – pracownik obsługi, Pani Renata Potoczna – główna księgowa szkoły, Pani Kinga Oleksa – Skubisz – nauczyciel języka angielskiego, Pani Bogusława Smolińska – specjalista ds. finansowych i płac, Pani Maria Szmul – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, Pani Barbara Ślemp – nauczyciel przedmiotów informatycznych, Pan Maciej Tymowicz – kierownik gospodarczy, Pan Piotr Zdeb – wicedyrektor szkoły.

      Podczas uroczystości przez Wicestarostę Powiatu Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza pięciuuczniom szkoły zostały wręczone stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2013/2014. Stypendystami zostali: Krzysztof Gudyka, Tomasz Lech, Wojciech Świst, Przemysław Urban, Bartłomiej Wasieńko.Gratulacje i drobne upominki wręczyli także stypendystom Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pan Tomasz Kamiński i Radna Województwa Podkarpackiego Pani Anna Kowalska.

      Dla uczestników uroczystości wystąpiły: Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APLAUZ” pod opieką Pani Aliny Paściak, obchodząca jubileusz 10 – lecia działalności, Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „ANTRAKT” pod opieką Państwa Anny i Jarosława Molów, a także Kapela „TOŃKO” oraz zespół muzyczny „ZORBA”.

Na koniec uroczystości z gratulacjami, podziękowaniami wystąpili zaproszeni goście: Dziekan Dekanatu Dynowskiego ks. dr Prałat Stanisław Janusz,Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Tomasz Kamiński, Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska, Starosta Powiatu Rzeszowskiego Pan Józef Jodłowski, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego w latach 2010 – 2013 Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pani Anna Kowalska, Przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pani Lucyna Opoń – Kierownik Oddziału Nadzoru Pedagogicznego w Krośnie,Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, Przewodniczący Rady Gminy Dynów Pan Tadeusz Paździorny,Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów Pan Adam Pilch, Pan Jerzy Maślanka – wieloletni dyrektor ZST w Rzeszowie, Pan Stanisław Tymowicz były dyrektor szkoły i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Elżbieta Świder – dyrektor SOSW w Mrowli, absolwenci szkoły: Józef Cupak i Bogusław Kędzierski

      Kończąc uroczystość Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan podziękowała wszystkim za obecność, przepiękne życzenia, gratulacje, oraz za pomoc w organizacji jubileuszu wszystkim sponsorom, darczyńcom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz już zaprosiła na kolejny z okazji 60 – lecia szkoły.

Całą uroczystość prowadzili: Pani Bogusława Pinkowicz i Wicedyrektor szkoły Pan Piotr Zdeb. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali jubileuszowe pamiątki wydane z tej okazji, m.in. monografię szkoły, jubileuszowe wydanie Gazetki Szkolnej „Elemencik”.

      50 – lecie szkoły było pewnego rodzaju przystankiem w zabieganym życiu człowieka, chwil do refleksji, podsumowania, wspomnień. Program artystyczny przygotowany na tę okoliczność był niezapomnianą podróżą w czasie, podczas której zgromadzeni mogli sobie przypomnieć najważniejsze fakty z historii szkoły. Obecni i byli pracownicy szkoły mieli okazję do spotkania się i przywołania minionych lat, jak również porozmawiania o dzisiejszym funkcjonowaniu szkoły. Przez 50 lat wiele się w szkole zmieniło. Każde pokolenie zapamięta szkołę inaczej. Absolwenci mieli możliwość spotkania się ze swoimi nauczycielami, koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy, ocali to od zapomnienia nie tylko naszą szkołę, ale tych wszystkich którzy tworzyli i tworzy duszę tego miejsca.

Halina Cygan

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne