Menu
Dzisiaj jest: 2 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Balbina, Paulina, Bibiana

przedzimowo

Inauguracja roku szkolnego 2022/23

Inauguracja roku szkolnego 2022/23

            1 września 2022r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023.

Starszego Wizytatora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Panią Magdalenę Ćwikłę, przedstawicieli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu: Pana prof. dr hab. inż. Wiesława Barbasza i Pana dra  inż. Ireneusza Kaczmara, byłego dyrektora szkoły, a zarazem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - Pana Stanisława Tymowicza,  Przewodniczącą Rady Rodziców - Panią Ewę Trzynę, wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, powitała Dyrektor szkoły – Pani Halina Cygan. Szczególnie serdecznie zostali powitani uczniowie klas pierwszych.  

Podczas uroczystości, zostały wręczone przez Starszego Wizytatora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  - Panią Magdalenę Ćwikłę i Dyrektora szkoły - Panią Halinę Cygan, 11 uczniom (wykaz stypendystów w dalszej części artykułu dop. redakcji), stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2022/2023 , przyznane przez Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, na czele ze Starostą - Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą - Panem Markiem Sitarzem.

Ponadto uczestnicy stażu w Hiszpanii „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych” (04.07.2022r. – 29.07.2022r.) wniosek numer: 2020-1-PL01-KA102-078467, zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, otrzymali z rąk prof. dra hab. inż. - Pana Wiesława Barbasza, specjalne certyfikaty końcowe.

     Na ręce Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan, gratulacje i życzenia z okazji nowego roku szkolnego 2022/2023, a także jubileuszu 15 lat pełnienia funkcji dyrektora i rozpoczęcia 4. kadencji na tym stanowisku przekazali: Pan Józef Jodłowski - Starosta Rzeszowski wraz z Panem Markiem Sitarzem - Wicestarostą Rzeszowskim, Pani Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, w imieniu której list gratulacyjny przekazała Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie -   Pani Magdalena Ćwikła,  Pan prof. dr hab. inż. – Pan Wiesław Barbasz, Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Ewa Trzyna, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie - Pan Stanisław Tymowicz, w imieniu którego list gratulacyjny, okolicznościowy grawerton przekazali Pani Bogusława Pinkowicz wraz z Panem Markiem Paściakiem, oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Ponadto list gratulacyjny z okazji nowego roku szkolnego 2022/2023 przesłał Pan Zbigniew Chmielowiec - Poseł na Sejm RP.

Stypendystami zostali: Alicja Kowal z klasy 2THL (średnia ocen 5,1), wychowawca Pani Natalia Chyłek, Paweł Słupek z klasy 2TPS (średnia ocen 4,75), wychowawca Pan Piotr Marcinek, Aleksandra Gierula (średnia ocen 5,6) i Weronika Zielińska (średnia ocen 5,55) z klasy 3THL wychowawca Pani Renata Łybacka, Karol Sarnicki z klasy 3TI (średnia ocen 5,29), wychowawca Pani Bogusława Pinkowicz, Patryk Trzyna (średnia ocen 5,65) z klasy 4THLa, wychowawca Pani Anna Kałamucka, Mateusz Ciećko(średnia ocen 5,23), Natalia Gierlach (średnia ocen 5,36), Martyna Potoczna (średnia ocen 5,23) z klasy 4TIa, wychowawca Pani Barbara Ślemp, Paweł Bielec z klasy 4TIb (średnia ocen 5,8), wychowawca Pani Beata Irzyk, Kamila Sokolik (średnia ocen 5,18) z klasy 4THLb, wychowawca Pani Kinga Oleksa - Skubisz.

   Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy zostało przyznane uczniom, którzy uzyskali w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnili minimum jeden z poniższych warunków:

1) uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym,

2) posiadali osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym.

       W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ale i w Powiecie Rzeszowskim. Od początku funkcjonowania Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego, tj. od 2009r. wszystkie wnioski stypendialne były i są przygotowane przez dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan. W ciągu 14. edycji istnienia programu 95 uczniów było i jest stypendystami. (admin)

Ostatnio zmienianyśroda, 07 wrzesień 2022 11:13
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne