Menu
Dzisiaj jest: 14 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bazyli, Eliza, Justyna

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

fot. ZSZ w Dynowie fot. ZSZ w Dynowie

     14 października 2020r. młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, przygotowanym programem artystycznym - obrazującym na wesoło życie szkoły, powitała swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

     Pani Dyrektor Halina Cygan przekazując życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w swoim wystąpieniu powiedziała, m.in. „…. wyrażam słowa uznania dla całego Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników Szkoły.  Życzę wszystkim nauczycielom aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zaufanie i szacunek uczniów oraz satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca  z młodzieżą będzie przyjemnością, a sukcesy uczniów nagrodą za codzienny trud. Byłym Nauczycielom i Pracownikom Szkoły  chciałam  także  podziękować  za  wieloletni trud włożony w wychowanie  młodego pokolenia i  rozwój  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Dynowie….”

         Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały także przyznane nagrody Starosty Powiatu Rzeszowskiego – Pana Józefa Jodłowskiego, dla Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan i Pana Marka Paściaka, które wręczył Pan Marek Sitarz - Wicestarosta Rzeszowski, z rąk Pana Starosty nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch otrzymała także Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, natomiast od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymał Pan Sławomir Litwin, a od Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał Pan Piotr Marcinek.

        W tym szczególnym dniu dla pracowników oświaty zostały także wręczone nagrody Dyrektora Szkoły, a otrzymali je: Pani Agnieszka Bielec, Pani Maria Duduś, Pani Beata Irzyk, Pani Elżbieta Kupczyk, Pani Agata Krupa, Pani Renata Łybacka, Pan Jan Małachowski, Pan Piotr Marcinek, Pani Katarzyna Marcinek, Pani Renata Mazur, Pani Honorata Mikoś, Pani Kinga Oleksa – Skubisz,  Pani Alina Paściak, Pani Agnieszka Piejko, Pan Wiesław Serwatka, Pani Barbara Ślemp, Pani Magdalena Wolańska, Pan Piotr Zdeb.

Wyrazem wdzięczności ze strony uczniów, za trud nauczycielski, były symboliczne kwiaty, wręczone pedagogom i pracownikom szkoły, a także Pani Dyrektor Halinie Cygan, przez Prezesa i Wiceprezesów Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Dynowie Pana Stanisława Tymowicza, Panią Bogusławę Pinkowicz i Pana Piotra Krupy, a także Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Ewę Trzynę.      

       Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazali także: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski i Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Elżbieta Łukacijewska, Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Pan Paweł Trefler, Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie Pani Henryka Papiernik wraz z pracownikami. 

            Wszystkim odznaczonym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!

(materiał nadesłany)

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 26 październik 2020 13:02
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne